Echt Achterhoek Podcast

image3

Sinds begin juni 2020 maakt presentator Eric Schuurman een Echt Achterhoek Podcast. Hier lees je daar meer over: https://soundcloud.com/ericschuurman Met een microfoon en een laptop gaat Eric op bezoek bij verschillende Achterhoekers voor een gesprek van 15 minuten. Ook in mijn achtertuin hebben we een kop koffie gedronken: https://bit.ly/2Zq9jhu

Geplaatst in Diversen | Reacties staat uit voor Echt Achterhoek Podcast

Voorkomen gebruik bestrijdingsmiddelen

gele-velden

Vorige week kwam in het nieuws dat de Europese Unie het in de landbouw gebruikte bestrijdingsmiddel thiacloprid gaat verbieden omdat het risico’s voor de gezondheid en het milieu met zich meebrengt. Er zijn met name ook zorgelijke gevolgen voor het grondwater en oppervlaktewater. Ook bij andere bestrijdingsmiddelen zijn er zorgen over de risico’s. Vorig jaar gaf het PBL aan dat drinkwater en biodiversiteit in Nederland nog altijd bedreigd worden door chemische bestrijdingsmiddelen. In het gebied wat onder de hoede valt van waterschap Rijn en IJssel wordt helaas ook nog steeds veel gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Ieder voorjaar is dit weer te zien aan bijvoorbeeld de grote aantallen gifgele velden. Hele hectares worden dan doodgespoten met het bestrijdingsmiddel Round Up. Zorgelijk omdat dit een negatieve invloed heeft op onze leefomgeving. Daarom heb ik namens de PvdA Rijn en IJssel de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Is het College het met ons eens dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk moet worden voorkomen en dat dit juist ook voor het waterschap van groot belang is?
  2. Er zijn gelukkig al veel boeren die niet of nauwelijks gebruik maken van bestrijdingsmiddelen omdat ze alternatieven hiervoor hebben gevonden. Het waterschap is onder andere betrokken bij de Vruchtbare Kringloop Achterhoek waar veel boeren bij zijn aangesloten. Is het College bereid om samen met boeren die al stappen hebben gezet, de bekendheid aangaande milieuvriendelijke alternatieven te vergroten? Hoe kunnen we gezamenlijk voorkomen dat straks weer vele velden gifgeel gaan kleuren?
  3. De problematiek rond het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de zorgen over de gezondheidsrisico’s en de gevolgen voor de biodiversiteit en de kwaliteit van ons water speelt in heel Nederland. Wat kan de Unie van Waterschappen doen om deze zorgen ook landelijk aan de orde te stellen en de kennis en kunde aangaande alternatieven te vergroten? Zodat uiteindelijk het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt tegen gegaan en we gezamenlijk kunnen zorgen voor schoon water en een gezonde bodem.
Geplaatst in Landbouw & natuur | Reacties staat uit voor Voorkomen gebruik bestrijdingsmiddelen

Doorbraak Achterhoek in het Amphion

img_0029

Vanmiddag was in het Amphion de uitvoering van het Réquim por la Tierra. Dit stuk is een vol vuur gezongen oproep aan de mensheid om zuinig te zijn op onze planeet. Geschreven door de Spaanse flamencogitarist en componist Paco Peña. Eervol dat we met de Doorbraak Achterhoek hiervoor een deel van het voorprogramma mochten verzorgen. We vertelden eerst op het podium onze eigen droom voor een mooiere wereld. Daarna vroegen we het publiek of ze ook hun dromen met elkaar wilden delen. Na een levendig gesprek mochten ze deze droom daarna opschrijven op een vel papier en hiervan een vliegtuigje vouwen. Geweldig mooi om te zien hoe mensen hun dromen daarna richting het podium lieten vliegen. Eervol om even ‘dromenvanger’ te mogen zijn. 72887845-4085-477e-9927-6a3cde5d6294

 

Geplaatst in Diversen | Reacties staat uit voor Doorbraak Achterhoek in het Amphion

Prikkel

img-5105

Was weer even terug in het Huis der Provincie te Arnhem. De provincie Gelderland organiseerde namelijk samen met Waterschap Rijn en IJssel de jaarlijkse Gelderse Waterdag. Trendwatcher Richard van Hooijdonk gaf hier een prikkelend betoog over hoe snel de wereld verandert en hoe belangrijk het is om in te springen op die veranderingen.
Vooral de mogelijkheden die de technologie ons biedt liet hij zien. En de gevaren als het gaat om onder andere het veilig beheren van alle data die beschikbaar komt.
Het gaat dan niet alleen om zelfrijdende auto’s, chipjes in je lichaam waardoor je geen huissleutel meer nodig hebt en zonder portemonnee boodschappen kunnen doen, hoe we gevolgd worden op de sociale media en de robotisering in het bedrijfsleven. Ook bij het waterbeheer komt veel techniek kijken. Denk bijv. aan het bedienen van sluizen en stuwen. Zonder goed technisch waterbeheer heeft Nederland een groot probleem. Jonge hackers kunnen vaak met gemak systemen van de overheid kraken. Zorg dat je ze voor bent en juist interesseert om bij die overheid te gaan werken.
Belangrijk is om gebruik te maken van de kennis van jongeren en van ze te leren. Nu zitten er in besturen en in de raden van toezicht nog steeds vooral grijze heren. Richard hield een betoog dat het goed zou zijn als naast iedere oudere bestuurder ook een jonge creatieveling wordt gezet. Zodat er niet meer wordt gewerkt volgens de methode ‘we hebben het altijd al zo gedaan’ maar gekeken wordt naar welke kansen er nu zijn om echt te vernieuwen en te verbeteren.
Maak actief gebruik van de mogelijkheden die data en techniek bieden.
Met de klimaatverandering komen er flinke uitdagingen op ons af als het gaat om droogte, hittestress en heftige regenbuien. Mooie taak voor alle overheden (rijk, provincie, gemeenten en waterschappen) om hier samen mee aan de slag te gaan en vooral ook de jongeren actief hier bij te betrekken. En gelukkig gebeurt dit ook al veel. Het kan echter altijd meer en beter. Die prikkel heeft Richard van Hooijdonk zeker meegegeven. En iedereen ging ook letterlijk met een prikkel naar huis. We kregen namelijk bij de uitgang een cactus :-)

Geplaatst in Diversen, Jongeren | Reacties staat uit voor Prikkel

Algemeen bestuur Rijn en IJssel

fullsizeoutput_4905

Vandaag was in Doetinchem weer de vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap Rijn en IJssel. Gesproken is oa over de perspectievennota waarin bekeken wordt wat er nodig is om de gestelde opgaven en de bestuurlijke ambities vanaf 2020 te realiseren. Mooi dat hierin veel aandacht is voor duurzaamheid en al eerder had het college toegezegd richting mijn collega Marlies Van de Voort dat er volgend jaar een analyse komt van het kwijtscheldingsbeleid.
Verder kwam het uitvoeringsprogramma Landgoederenzone Baakse Beek aan bod. Dit is een pilot waarin het waterschap samen met gemeente, provincie en partners als bijvoorbeeld de Land- en Tuinbouworganisatie werkt aan het creëeren van klimaatrobuust gebied. Dit is een gebied wat zowel de extremen op het gebied van droogte als wateroverlast aan kan en wat waardevol blijft voor landbouw, natuur, recreatie, wonen en cultuurhistorie.
De verbetering van de bediening en besturing van bruggen en sluizen Oude IJssel stond ook op de agenda. Best zorgelijk om te horen dat de huidige staat van bruggen en sluizen van ons waterschap matig te noemen is. Veiligheid moet altijd voorop staan. Vorige week kwam een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het nieuws over de (on)veiligheid van beweegbare bruggen. Dit naar aanleiding van een dodelijk ongeluk in Zaanstad waar een brug werd geopend terwijl er nog mensen opstonden. Heb namens de PvdA vragen gesteld over welke maatregelen het waterschap neemt naar aanleiding van het rapport om te voorkomen dat de bruggen van het waterschap tot ongelukken leiden. Gelukkig zijn er hier nog geen incidenten geweest. Goed om te horen dat het waterschap dit vooral ook zo wil houden en actief aan de slag gaat om de bediening en besturing van bruggen en sluizen te verbeteren.

Geplaatst in Diversen | Reacties staat uit voor Algemeen bestuur Rijn en IJssel

Nieuwe baan & duurzame dinsdag

img-4917

Begin augustus ben ik begonnen met een ontzettend leuke nieuwe baan als projectmedewerker Duurzaamheid bij de gemeente Winterswijk. En op ‘Duurzame Dinsdag’ mocht ik mee met wethouder Tineke Zomer op een fietstocht langs allerlei mooie duurzame initiatieven in de gemeente.  Eerst brachten we een bezoek aan de voormalige Rijks Hoogere Burgerschool aan de Zonnebrink. Het monumentale pand wordt verbouwd tot 30 woonstudio’s voor jongeren en een internethotel. Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. Zo wordt het gebouw grondig geïsoleerd en volledig gasloos. Achter de school worden levensloopbestendige, energieneutrale woningen gebouwd. Ook komen er parkeerplaatsen die worden overdekt met zonnepanelen. De volgende stop was bij FC Winterswijk. De voetbalclub overweegt om het dak van het clubgebouw vol te leggen met zonnepanelen en de verlichting rond de velden te vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Aan de Morgenzonweg bezochten we bewoners die hun woning volledig energieneutraal hebben gemaakt door de toepassing van onder andere een warmtepomp, zonnepanelen, spouwmuurisolatie en dubbele beglazing. Tot slot bezocht de wethouder een informatieavond voor bewoners van de wijk De Pas, die voorlichting kregen over de mogelijkheden om hun woning te verduurzamen. Was een hele leerzame fietstocht. Kijk voor meer informatie over duurzaamheid in de gemeente Winterswijk op: www.duurzaamwinterswijk.nl

Geplaatst in Wonen & leefomgeving | Reacties staat uit voor Nieuwe baan & duurzame dinsdag

Schouw waterschap

img-4064

Tijdens de jaarlijkse schouw van Rijn en IJssel bezoeken alle medewerkers en bestuurders van het waterschap verschillende projecten in het gebied. Zelf ben ik dit keer mee geweest met de excursie naar het Beatrix ziekenhuis in Winterswijk. Rijn en IJssel ontwikkelt hier in een knalgele container samen met Nijhuis Industries een uniek zuiveringsconcept waarbij medicijnresten worden verwijderd uit ziekenhuisafvalwater. Nederland vergrijst en daarmee neemt ook het medicijngebruik toe. Jaarlijks komen er ruim 140.000 kg medicijnresten in ons watersysteem terecht. Dit is zorgelijk voor het waterleven en voor de kwaliteit van de drinkwatervoorraden. Uiteindelijk moeten er in de gehele medicijnketen maatregelen genomen worden om de effecten van deze toenemende hoeveelheid medicijnresten te verminderen.
Hierna ging de excursie naar een agrarische ondernemer die meedoet met de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. Hierin werken nu ruim 350 melkveehouders samen met diverse organisaties aan een duurzame, volhoudbare landbouw. Het gezamenlijk streven is een gezonde bodem, goede gewasopbrengsten en een minimale belasting van het milieu. Waterschap Rijn en IJssel is partner van deze samenwerking vanaf het begin, vooral vanuit het belang om uitspoeling van stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater te verlagen en de sponswerking van de bodem te verbeteren. Kortom, mooie projecten die zorgen voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Geplaatst in Landbouw & natuur, Wonen & leefomgeving | Reacties staat uit voor Schouw waterschap

Waterschapsdag

fullsizeoutput_433d

Interessante waterschapsdag vandaag. Met de bestuursleden van Rijn en IJssel een bezoek gebracht aan:
– Het stuw- en sluiscomplex en het natuurgebied met vistrap bij De Pol in Gaanderen.
– De waterzuivering in Etten waar het afvalwater uit oa Doetinchem zo wordt gezuiverd dat het uiteindelijk weer terug kan stromen in de Oude IJssel.
– Het project Klimaat Klaor in Lichtenvoorde. Samen met de gemeente heeft het waterschap hier er met oa de aanleg van een retentiegebied voor gezorgd dat schade en overlast door extreme regenval in de toekomst voorkomen gaat worden. Ook is een gebiedsmakelaar actief om samen met inwoners en ondernemers het gebied nog klimaatvriendelijker te maken.
– Landgoed ‘t Medler waar met behulp van bodemonderzoek het oude watersysteem in kaart is gebracht. De Baakse Beek is destijds ingericht om het water zo snel mogelijk af te voeren. De droogte van de laatste jaren zorgt er echter voor dat nu gekeken moet worden hoe we het oude watersysteem zo kunnen gebruiken dat water weer meer wordt vastgehouden. Van belang voor natuur, landbouw en cultuurhistorie.
Leerzaam dagje waar de busreis en de omgeving ook weer lieten zien dat we hier echt wel in de mooiste regio van Nederland wonen.

Geplaatst in Landbouw & natuur, Wonen & leefomgeving | Reacties staat uit voor Waterschapsdag

Smaakacademie bij jaarvergadering VALA

img-3861

‘De wereld achter ons eten is veel complexer en boeiender dan de nieuwste Iphone of Tesla’ Mooie presentatie weer van Maurits Steverink (Smaakacademie Achterhoek) bij de jaarvergadering van de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) in de Radstake.
Als we alleen gaan voor bulk en de laagste prijs dan gaat ons landschap en de wereld om ons heen er anders uit zien dan wanneer we gaan voor kwaliteit, vakmanschap en aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit. Voedsel is verbonden met cultuur, natuur, mensen, vruchtbare grond en onze toekomst. Goed om daar zeker als consument ook meer over te leren. De Smaakacademie heeft nu twee smaakboeken uitgegeven. Heb deze dus meteen maar even als leesvoer aangeschaft. Via www.nelles.nl zijn ze te bestellen. Aanrader!

Geplaatst in Landbouw & natuur | Reacties staat uit voor Smaakacademie bij jaarvergadering VALA

Afscheid

img_3501

Vandaag was het officiële afscheid van de provinciale staten van Gelderland. Vanwege de overstap naar het waterschap Rijn en IJssel waar weer mooie nieuwe uitdagingen en kansen wachten. Zal mijn fijne collega’s van de PvdA fractie en de vele fijne collega’s van de andere partijen in het provinciehuis zeker gaan missen. De afgelopen 8 jaar hebben we samen veel moois kunnen doen op het gebied van onder andere natuurinclusieve landbouw, waardevolle natuur, groene schoolpleinen, betaalbare woningbouw en leefbaarheid in de dorpen en wijken. Ook hier wil ik nogmaals iedereen ontzettend bedanken voor de prettige samenwerking. En ook dank aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Zeer vereerd dat ik benoemd ben tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Geplaatst in Diversen | Reacties staat uit voor Afscheid

Gifvrij

45d9303a-8f45-4349-95c9-e75155656f79

In de Achterhoek zie je helaas op dit moment weer vele velden gifgeel kleuren. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen geeft risico’s en de gevolgen voor biodiversiteit, bodemleven en waterkwaliteit zijn groot. Vorig jaar heb ik al vragen gesteld over de risico’s van bestrijdingsmiddelen en GS gaf toen aan dat zij zich ook zorgen maakten en ook actie hadden ondernomen richting de minister. Op het gebied van natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw zijn er in Gelderland en in de Achterhoek de afgelopen periode al wel mooie stappen gezet. Dit is echter niet genoeg. Uiteindelijk moeten we gewoon toe naar een gifvrij Gelderland. Daarom heb ik hier samen met statenlid Karin Jeurink schriftelijke vragen over gesteld.

Geplaatst in Landbouw & natuur | Reacties staat uit voor Gifvrij

Waterschapsdebat Larenstein

de488f88-11ff-470d-b726-21de89559ec2

Hele mooie opkomst bij het waterschapsdebat van Rijn en IJssel op hogeschool Larenstein in Velp. Alle partijen waren aanwezig en de studenten hadden zelf stellingen bedacht over onder andere de aanleg van meer zonnepanelen, een TegelTax, het bufferen van schoon afvalwater, het versterken van de biodiversiteit, minder medicijnresten in het water, veiligheid en de kwaliteit van het landschap. Goed dat Larenstein aandacht besteed aan de waterschapsverkiezingen. Ook de studenten gaven aan dat het waterschap voor grote uitdagingen staan op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en waterveiligheid. Sommigen waren echter wel kritisch als het gaat om haalbaarheid en betaalbaarheid. Veel interessante discussies niet alleen tussen de politieke partijen maar ook tussen de studenten onderling. Mooi om te zien. Hier kun je lezen wat de inbreng van mijn partij is in het waterschap. Tot slot was het ook een leuke ervaring om tijdens het debat weer op precies dezelfde plek te staan waar ik bijna 14 jaar geleden mijn diploma Bos- en Natuurbeheer heb ontvangen.

Geplaatst in Diversen | Reacties staat uit voor Waterschapsdebat Larenstein

Lespakket ‘Nooit Voltooid Verleden’

fullsizeoutput_3baf

Vanochtend overhandigden Gelderse scholieren een nieuw lespakket over de jodenvervolging en vernietigingskamp Sobibor aan de Provinciale Staten en gedeputeerde Josan Meijers. De provincie heeft dit lespakket mede mogelijk gemaakt.
De scholieren zijn ook naar Sobibor in Polen geweest en gaven aan zeer onder de indruk te zijn van wat ze daar hebben gehoord en gezien. Het lespakket ‘Nooit Voltooid Verleden’ is bedoeld voor scholieren van het voortgezet onderwijs. Het volgt de levensverhalen van onder meer de Winterswijkse schilder Max van Dam en de familie van Daatje Frank, een meisje uit Echteld.
In 1943 reden negentien treinen met ruim 34.000 Joden van Kamp Westerbork naar vernietigingskamp Sobibor in Oost-Polen. De meesten werden direct na aankomst vermoord. Tienduizenden Joden uit andere landen ondergingen hetzelfde lot.
Sobibor werd later met de grond gelijk gemaakt om alle sporen van de genocide uit te wissen. Vorig jaar heb ik samen met nabestaanden en vertegenwoordigers van Gelderland een bezoek gebracht aan Sobibor. De provincie Gelderland wil dat de herinnering aan het vernietigingskamp in leven blijft. Wat daar gebeurd is mogen we nooit vergeten.

Geplaatst in Diversen, Jongeren | Reacties staat uit voor Lespakket ‘Nooit Voltooid Verleden’

Gerard Kemkers bij VMBO On Stage

0pky7cjrrwatnis939qa

Mooie 10e netwerkbijeenkomst van Doetinchem On Stage vandaag in Zone College met als speciale gast Gerard Kemkers. Hij had veel respect voor wat Corine Korrel van VMBO On Stage en de Doetinchemse projectleider Zianne Looman hebben neergezet. ‘Want die groep talenten op het VMBO zijn keihard nodig’.
Kemkers vertelde verder over zijn werk als schaatscoach. Zijn droom was vroeger om gymnastiekmeester te worden. Om andere mensen te helpen om hun doelen te bereiken. Het is daarbij essentieel om niet te focussen op resultaat maar op ontwikkeling. Wijs de weg met complimenten. Zorg ervoor dat mensen niet te individualistisch worden. Blijf als team werken. Want alleen door samen te werken met anderen, kunnen mensen zich het best ontwikkelen en ook het verst komen.
Als ambassadeur van VMBO On Stage vind ik het ieder jaar weer geweldig om te zien hoe docenten, ondernemers en andere betrokkenen uit de regio zich inzetten om er weer een groot beroepenfeest van te maken voor de leerlingen. Hier lees je er meer over: https://www.doetinchemonstage.nl

Geplaatst in Werk & onderwijs | Reacties staat uit voor Gerard Kemkers bij VMBO On Stage

Lijsttrekker Waterschap Rijn en IJssel

kinderen

Vandaag ben ik officieel tijdens de ledenvergadering van de PvdA Gelderland gekozen als lijsttrekker voor het waterschap Rijn & IJssel. Hartstikke eervol om straks samen met een club sterke kandidaten aan de slag te kunnen gaan: Met Jos Hollander, André Menting, Marlies Van de Voort, Barbara Veltrop en vele anderen. En er is genoeg werk te doen want het waterschap staat voor flinke uitdagingen. Klimaatverandering zorgt voor extreme regenbuien, hittestress en periodes van langdurige droogte. De teruggang van de biodiversiteit geeft grote zorgen en natuurlijk moet er voldoende en schoon water beschikbaar blijven. Voor onze inwoners die veilig willen wonen, droge voeten houden en op de mooiste plekken langs het water willen recreëren. Voor onze boeren die een eerlijke boterham willen verdienen door ons voedsel te verbouwen. Voor onze natuur en leefomgeving die een goede waterkwaliteit verdienen en ook hard nodig hebben. En we moeten als waterschap er vooral ook voor zorgen dat we sociaal werken en midden in de samenleving blijven staan. Door middel van educatie en voorlichting mensen betrekken en laten zien wat men ook zelf kan doen om bijvoorbeeld regenwater op te vangen en tuinen te vergroenen. En langs scholen gaan om kinderen al vroeg kennis te laten maken met de waarde van water in ons gebied. Kortom we hebben heel wat moois te doen de komende periode!

Geplaatst in Diversen | Reacties staat uit voor Lijsttrekker Waterschap Rijn en IJssel

1 miljoen voor groene schoolpleinen

little-girl-2516578_960_720

Er komt 1 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van groene schoolpleinen in Gelderland! Super dat de motie die Antoon Kanis en ik begin dit jaar indienden nu wordt uitgevoerd. Deze week kwam het nieuws hierover naar buiten. De subsidieregeling voor Groene Schoolpleinen zal naar verwachting opengaan op 1 december 2018. Dit is pas zeker na de vergadering van Gedeputeerde Staten op 13 november aanstaande. Dan wordt een besluit genomen over de nieuwe aanpassing van Regels Ruimte voor Gelderland. Het is zo belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd veelvuldig in aanraking komen met natuur. Mooi dat door samenwerking van D66 & PvdA hier nu werk van kan worden gemaakt.

Geplaatst in Jongeren, Landbouw & natuur | Reacties staat uit voor 1 miljoen voor groene schoolpleinen

Beantwoording vragen woningbouw

money-2724245__340

Grote groepen mensen dreigen steeds lastiger aan een betaalbare woning te komen.
Collega statenlid Peter Kerris en ik maken ons hier ernstige zorgen over en hebben daarom voor de zomervakantie schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen straks een goed en betaalbaar dak boven zijn hoofd heeft. Inmiddels zijn de antwoorden binnen.

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat gemeenten veel zelf kunnen doen om de bouw van goedkope koop- en huurwoningen te versnellen. Op locatieniveau kunnen gemeenten met de inzet van hun ruimtelijk instrumentarium en middels privaatrechtelijke overeenkomsten sturen op welk type woningen gebouwd worden.
Door de verhuurderheffing en andere in voorbereiding zijnde belastingmaatregelen (zoals de ATAD richtlijn) hebben corporaties minder middelen om te investeren in (de kwaliteit van) betaalbare huurwoningen. Gelderland heeft in haar lobby richting de Minister deze zorg onder de aandacht gebracht. Voldoende investeringsruimte is namelijk essentieel om de sociale huur en verduurzaming van de woningvoorraad veilig te stellen.
Het zorgen voor voldoende duurzame en betaalbare huur- en koopwoningen is primair een verantwoordelijk van gemeenten. De provincie kan de gemeenten echter wel ondersteunen. Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat de provincie dit ook al op verschillende manieren actief doet. We zijn echter benieuwd of dit voldoende is. Als er knelpunten of kansen zijn in gemeenten dan horen we dit graag. Neem dan contact op met  fractie@pvdagelderland.nl

Vorig jaar heeft GS de koers ‘Ruimte voor goed wonen‘ vastgesteld. De provincie stuurt niet op aantallen, het moet gaan om kwaliteit. Als alle partijen samenwerken en plannen goed worden onderbouwd dan is er veel mogelijk. Maak daar gebruik van.

Geplaatst in Wonen & leefomgeving | Reacties staat uit voor Beantwoording vragen woningbouw

Subsidie natuur-inclusieve landbouw

img_8785

Sinds deze week is er eindelijk een subsidieregeling voor natuur-inclusieve landbouw in de provincie Gelderland. Ik heb hier vaak vragen over gesteld en het heeft een poosje geduurd maar nu kan er nog meer werk worden gemaakt van de overgang van gangbaar naar echt natuur-inclusieve landbouw. Maar wat houdt natuur-inclusief nu eigenlijk precies in? Krijg hier vaak vragen over. Gelderland hanteert hiervoor de omschrijving zoals aangegeven in het Ambitiedocument Natuur die is gebaseerd op de omschrijving uit de kamerbrief van 10 juli 2017 over Natuur-inclusieve landbouw: ‘Natuur-inclusieve landbouw is een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie. Het maakt gebruik van wat de natuur op, om en onder het bedrijf te bieden heeft, versterkt de biodiversiteit van het boerenland en is zo min mogelijk belastend voor de natuur. De uitdaging is om natuur en biodiversiteit op een rendabele wijze te integreren in de bedrijfsvoering. De agrariër zal de wisselwerking tussen ecologische en economische randvoorwaarden moeten zoeken en benutten.’ Gelukkig zijn al veel agrariërs goed op weg met deze manier van werken.  Mooi als straks mede door kennisoverdracht en samenwerking heel Gelderland natuur-inclusief bezig is.

Geplaatst in Landbouw & natuur | Reacties staat uit voor Subsidie natuur-inclusieve landbouw

Tekort aan medewerkers in de zorg

hand-2906458__340
Vandaag met de fractie op werkbezoek geweest bij Pleyade. Deze organisatie biedt zorg en ondersteuning aan ouderen in Arnhem, Elst en de Liemers.
Met zorgorganisaties en werkgeversvereniging Zorg & welzijn (WZW) is onder andere gesproken over de tekorten aan zorgmedewerkers in de regio. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het imago van de ouderenzorg verbeterd wordt zodat meer mensen daar willen gaan werken. De campagne ‘Ik doe ertoe’ https://www.ikdoeertoe.nl laat op een mooie manier zien hoe waardevol het werk in de zorg is. En ook het actieprogramma Waard om voor te werken is door de regio opgezet.
Verder werd er verteld over de zorggezel. Dit is een nieuwe groep medewerkers die Pleyade sinds vorig jaar in dienst heeft. Deze medewerkers richten zich helemaal op het geven van persoonlijke aandacht aan cliënten. Zij zijn een luisterend oor, in voor een fijn gesprek, een wandeling, een spelletje of gewoon samen TV kijken. Zorggezellen zijn een aanvulling op de zorgteams en vrijwilligers van Pleyade. Samen voegen zij nog meer kwaliteit toe aan het leven van mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben.
In een motie hebben we vorig jaar al opgeroepen dat de provincie aan de slag moet gaan met het zorgpact om de tekorten aan medewerkers in de zorg terug te dringen. De aankomende statenvergadering willen we aandacht geven aan het tekort aan stageplaatsen in de zorg. Goed om vandaag te horen dat organisaties zelf heel actief bezig zijn en op allerlei mooie manieren samenwerken met verschillende partijen. Want iedereen wil graag een goed verzorgde oude dag. Belangrijk dat we dan ook genoeg gekwalificeerde zorgzame medewerkers hebben!

Geplaatst in Zorg & welzijn | Reacties staat uit voor Tekort aan medewerkers in de zorg

Aanpak hoge huizenprijzen

key-2323278__340

Nog nooit waren de huizenprijzen in Nederland zo hoog. Met name voor starters wordt het hierdoor steeds moeilijker om een huis te kopen. En niet alleen koopwoningen worden steeds duurder. Ook de huurprijzen in de middenhuur en de sociale huur stijgen.
Hierdoor dreigen grote groepen mensen steeds lastiger aan een betaalbare woning te komen. Gemeenten, investeerders en woningcorporaties blijven vaak nog om elkaar heen draaien. Ze weten elkaar niet altijd te vinden of denken helaas dat er vanwege de woningbouwafspraken weinig mogelijk is. Maak me hier samen met fractievoorzitter Peter Kerris ernstige zorgen over en we hebben daarom samen schriftelijke vragen hierover gesteld aan gedeputeerde staten. In alle regio’s van Gelderland moeten jong & oud snel aan een betaalbare goede woning kunnen komen. Juist in Gelderland moeten we hiervoor de ruimte geven.

Geplaatst in Wonen & leefomgeving | Reacties staat uit voor Aanpak hoge huizenprijzen