Schaalvergroting veehouderij

In de statenvergadering van 28 september werd de notitie van GS behandeld over de schaalvergroting in de veehouderij. Zowel provinciaal als landelijk een onderwerp wat veel discussie met zich meebrengt.

Uit het grote aantal emails en gesprekken die we de afgelopen tijd hebben gehad over dit onderwerp blijkt dat er grote zorgen zijn over de intensieve veehouderij. Over de stankoverlast en de problemen rond dierziekten, antibioticagebruik en risico’s op het gebied van de volksgezondheid die deze sector veroorzaakt heeft.

De commissie Alders (landelijke dialoog megastallen) en van Doorn (Verbond van Den Bosch) hebben al duidelijk aangegeven dat het roer om moet. Er is een omschakeling nodig van een kostprijsgedreven naar een kwaliteitsgedreven veehouderij.

We moeten ondernemers stimuleren om naast hun eigen onderneming ook de streek en regio als hun gezamenlijke onderneming te beschouwen. Economische groei moet niet langer ten koste gaan van milieu, welzijn, gezondheid en de groene ruimte.

Er zijn genoeg agrarische ondernemers die bovenstaande al lang in de praktijk brengen. Deze boeren zorgen voor hun eigen maatschappelijk draagvlak. Echter niet alleen de ondernemer maar ook de consument heeft een verantwoordelijkheid om deze landbouw meer ruimte te geven. Als overheid kunnen we dit stimuleren en faciliteren.

Samen met de coalitiepartners CDA, VVD en D66 hebben we een motie opgesteld. Naast de aandacht voor kwaliteit hebben wij als PvdA er veel moeite voor gedaan om in de motie opgenomen te krijgen dat ook de provincie zijn verantwoordelijkheid gaat nemen om er voor te zorgen dat de risico’s voor de Gelderse bevolking zo klein mogelijk blijven. Volksgezondheid is wat ons betreft niet alleen een taak van de rijksoverheid maar een taak van ons allemaal. Wordt zeker vervolgd…

(Stukje wat ik heb geschreven voor het PvdA Gelderland Journaal)

Over Anna-Lena

Algemeen bestuurslid waterschap Rijn en IJssel & voormalig statenlid provincie Gelderland (2011 - 2019)
Dit bericht is geplaatst in Landbouw & natuur. Bookmark de permalink.