Behoud traditionele schaapskuddes

FullSizeRender-3

Eind 2015 hebben een aantal schaapsherders bij het Ministerie van Economische zaken aan de bel getrokken omdat ze het niet meer redden. En ook in Gelderland kreeg ik zorgen door van schaapsherders dat ze het moeilijk hadden. Door te lage vergoedingen, kortdurende contracten en de marktwerking op de hei is het nauwelijks meer haalbaar om een traditionele schaapskudde te houden. Volgens een rapport van Alterra blijkt ook dat de onkosten voor een kudde ruim dertig procent hoger zijn dan alle opbrengsten.

Twee jaar geleden heeft de provincie Gelderland de subsidieverstrekking aan de Gelderse schaapsherders gewijzigd. In plaats van dat de gelden direct naar de schaapsherders werden overgemaakt worden de gelden nu via de terreinbeherende organisaties uitgekeerd. Volgens de schaapsherders heeft dit tot gevolg gehad dat er nu minder geld naar schaapskuddes toe gaat dan eerder.

Door het structurele tekort waar de traditionele schaapskuddes mee te maken hebben dreigen cultuurhistorisch erfgoed, vakmanschap, zeldzame oud-Nederlandse schapenrassen, specifieke kennis betreffende het beheer van natuurterreinen en een toeristische trekpleister verloren te gaan. Dit moeten we niet willen. Namens de PvdA Gelderland heb ik hier dan ook samen met de Christenunie schriftelijke vragen over gesteld.

Over Anna-Lena

Algemeen bestuurslid waterschap Rijn en IJssel & voormalig statenlid provincie Gelderland (2011 - 2019)
Dit bericht is geplaatst in Landbouw & natuur. Bookmark de permalink.