Werk in Gelderland

SONY DSC

In het voorjaar van 2016 komt de provincie met een beleidskader op het gebied van economie en werk. Collega statenlid Fokko Spoelstra en ik hebben daarom het initiatief genomen om namens de PvdA Gelderland met een werkgroep bij leden, scholen en bedrijven ideeën op te halen op het gebied van werk in Gelderland. Begin december 2015 zijn we met de werkgroep, die verder bestond uit John Kerstens (Tweede Kamerlid), Johan Kruithof (wethouder Apeldoorn) & Maarten van den Bos (fractievoorzitter Lingewaard), bij elkaar gekomen.

Bij de Gelderse leden is ontzettend veel waardevolle kennis, kunde en ervaring aanwezig die beter benut zou kunnen worden. Daarom heeft de werkgroep via een mail aan alle leden gevraagd om mee te denken over bijv. de volgende vragen:

  • Waar lopen mensen in hun omgeving tegenaan als het gaat om werk?
  • Waar heeft het MKB en waar hebben ondernemers nu behoefte aan?
  • Hoe kunnen we mensen die extra begeleiding richting werk nodig hebben beter helpen? Welke problemen en/of mogelijkheden zijn er?
  • Hoe zorgen we ervoor dat mensen makkelijker over de grens kunnen studeren en werken?
  • Op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat scholen flexibeler in kunnen spelen op waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft en hoe kan de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers versterkt worden?

Naast het betrekken van de leden middels de mail en kleine bijeenkomsten gaan we op werkbezoek bij verschillende bedrijven en scholen. Alle tips, knelpunten, oplossingen en kansen zullen we als werkgroep verzamelen en verwerken. In een Gelderse bijeenkomst worden dan de uitkomsten gepresenteerd.

Uiteindelijk moeten mooie plannen natuurlijk een plek krijgen in het provinciale beleid. Bij de daadwerkelijke bespreking in de staten zullen ze worden gepresenteerd.

Over Anna-Lena

Algemeen bestuurslid waterschap Rijn en IJssel & voormalig statenlid provincie Gelderland (2011 - 2019)
Dit bericht is geplaatst in Werk & onderwijs. Bookmark de permalink.