Plussenbeleid intensieve veehouderij

FullSizeRender-8

Hoe wil de provincie Gelderland de duurzame groei van de intensieve veehouderij mogelijk maken, daarover gaat het plussenbeleid. In plaats van vaste bouwblokmaten gaan straks extra maatregelen op het terrein van landschappelijke inpassing, milieu en dierenwelzijn de groeiruimte van intensieve veehouderijbedrijven bepalen. De provincie wil op deze manier duurzame ontwikkelingen versnellen zonder dat dit ten koste gaat van natuur & leefomgeving. Een uitdaging die zorgde voor flinke discussies in verschillende commissies en in de statenvergadering van 28 juni.

Het plussenbeleid heeft een aantal positieve punten. Goed dat er geen nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven meer mogelijk is in Gelderland. Goed dat het plussenbeleid voor alle uitbreidingen gaat gelden (niet alleen grote maar ook kleine bedrijven moeten verduurzamen). En heel goed dat de dialoog met de directe omgeving van bedrijven zo specifiek is opgenomen. De ondernemer moet straks ook echt afspraken nakomen via een privaatrechtelijke overeenkomst met boetebeding. Op dit moment is dat vaak nog niet goed geregeld. Niet alleen bezorgde burgers hebben hier in het buitengebied last van. Ook veel grondgebonden boeren en recreatieve bedrijven hebben er nadeel van als ondernemers van intensieve veehouderijen alleen aan zichzelf denken en totaal geen rekening houden met hun buren & collega ondernemers. Terecht dat dit nu wordt opgepakt.

Een paar positieve punten dus maar uiteraard zijn er ook zorgen. Naast plussen zijn er zeker nog wel een aantal minnen te noemen. Met name over het geheel vrijgeven van de bouwblokken terwijl gemeenten alles nog moeten gaan oppakken. In de praktijk moet nog blijken of het plussenbeleid echt gaat werken en of het Raad van State proof is. De PvdA ziet daarom liever nog een grens van 1,5 hectare. Natuurlijk zullen er vast grotere bedrijven zijn die goed rekening houden met hun omgeving en die veel aandacht geven aan dierenwelzijn. En je hebt ook kleine bedrijven die er een zootje van maken. Feit blijft dat er maatschappelijk gezien grote onrust is over de schaalvergroting en dat de intensieve veehouderij op veel plekken in het buitengebied nog steeds overlast geeft. Daarom heb ik er namens de PvdA Gelderland voor gezorgd dat bedrijven boven de 1,5 hectare in ieder geval eerst langs de provincie moeten. Dit moeten we nog niet vrij willen geven. Goed dat GS het eerdere voorstel op dit punt heeft aangepast.

Zorgen zijn er verder om de grootte van de veestapel in Gelderland. Gaat deze straks nog verder toenemen terwijl we na Brabant al op de tweede plaats staan als meest veedichte provincie van Nederland. Op dit moment zijn er nog dierrechten die dit nog een beetje in de hand houden. Er zijn in Den Haag echter geluiden dat deze afgeschaft zullen gaan worden. Onwenselijk als er geen goed alternatief voor in de plaats komt. De mestproblematiek en de overlast op het gebied van geur en fijnstof is op veel plekken nu al te groot.
De volksgezondheid blijft ook een belangrijk punt. In het plussenbeleid wordt aangegeven dat volksgezondheid een basiswaarde is. Juridisch kunnen we echter helaas nog steeds weinig doen om bepaalde ontwikkelingen tegen te houden. Eind 2016 komen er naar verwachting vanuit het rijk weer nieuwe gegevens naar buiten als het gaat om de relatie tussen gezondheid en veehouderij. Samen met mijn collega’s in Den Haag hou ik dit dan ook scherp in de gaten.

Het Plussenbeleid zal deze zomer ter inzage worden gelegd. Zorgen zijn er nog genoeg. Uiteraard zullen we dus alle zienswijzen die straks binnen gaan komen zeer zorgvuldig gaan bekijken. Wordt zeker vervolgd.

Over Anna-Lena

Algemeen bestuurslid waterschap Rijn en IJssel & voormalig statenlid provincie Gelderland (2011 - 2019)
Dit bericht is geplaatst in Landbouw & natuur. Bookmark de permalink.