Nieuwsbrief ‘Gelderland leeft’ – Sociaal beleid

FullSizeRender-8

In de nieuwsbrief van de provincie ‘Gelderland leeft’ is een stuk van mij gepubliceerd over wat ik belangrijk vond als het gaat om het beleid in de provincie. Ik stelde voor… om de sociale kant van het provinciale beleid niet uit het oog te verliezen. De kerntaken van de provincie gaan vooral over de harde kanten van de samenleving zoals de ruimtelijke ontwikkeling, economie, bereikbaarheid. Allemaal belangrijk, maar er wordt soms te snel vergeten dat iedere laag van de overheid altijd met sociaal beleid en mensen te maken heeft.

Bij alles waar ik als Statenlid mee bezig ben stel ik me de vraag welke invloed het heeft op mensen. Wat zijn de consequenties? Voor wie zijn we op aard? Ik ben dan ook blij met de huidige aandacht van de provincie voor leefbaarheid. Dat is hard nodig want door de huidige ontwikkelingen op het gebied van leegstand, krimp, voorzieningen, zorg en werk is ‘leefbaarheid’ weliswaar een containerbegrip maar altijd essentieel. De laatste jaren hebben zowel het rijk als de provincie veel over de schutting gekieperd richting gemeenten. En voor een heel groot deel sta ik ook achter die keuze. Dit betekent echter niet dat alles nu maar vanzelf en goed gaat. ‘We gaan er niet over’ of ‘we hebben het destijds nu eenmaal besloten’ zijn geen argumenten om niets te hoeven doen als er problemen dreigen te ontstaan. We moeten altijd blijven investeren in (menselijke) waarden. En het hoeft dan niet eens altijd te gaan om geld. Juist de provincie kan als het nodig is een mooie verbindende rol spelen tussen gemeenten onderling en het rijk.

Als volksvertegenwoordiger is het je taak om de ontwikkelingen in de samenleving goed te blijven volgen. Wat werkt wel en wat werkt niet. Voortschrijdend inzicht of toegeven dat iets gewoon niet goed is gegaan zou best wat normaler mogen worden. Het is niet erg om fouten te maken. Het wordt pas erg als je er niets mee doet en er niets van leert. Net als mijn collega’s in PS is mijn uiteindelijke doel Gelderland beter en mooier maken voor degenen die er wonen en leven. Daarom kijken we naar hoe het uitgestippelde beleid in de praktijk werkt en zullen het zonodig aanpassen. Daartoe moet je verbindingen kunnen leggen en afwegingen maken.

Het economisch belang weegt nog steeds te vaak zwaarder dan de belangen van mensen en natuur. Het blijft zoeken naar een goede balans. Burgers die zich zorgen maken over bijv. windmolens, intensieve veehouderij, mestvergisters, wegen, bomenkap of andere ontwikkelingen worden nog te vaak weggezet als actievoerders. Dit heeft een negatieve klank terwijl hun belangen net zo waardevol kunnen zijn voor het gebied en de mensen waar zij voor opkomen net zoveel rechten hebben als ieder ander. Want de allerbelangrijkste kerntaak die we met zijn allen hebben is dat we ervoor zorgen dat we een sociale, leefbare, veilige en gezonde samenleving houden voor nu en de toekomst. En daar is iedere overheidslaag mede verantwoordelijk voor. Geen enkele uitgezonderd.

Over Anna-Lena

Algemeen bestuurslid waterschap Rijn en IJssel & voormalig statenlid provincie Gelderland (2011 - 2019)
Dit bericht is geplaatst in Diversen. Bookmark de permalink.