Aanpak leegstand

shapeimage_1-5

Wat doen we met leegstand? Dat is volgens mij een van de belangrijkste vraagstukken op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling. Nog steeds zie je dat bestuurders en projectontwikkelaars het liefst gaan voor nieuwbouw. Want dat is snel en goedkoop; inderdaad, op de korte termijn. Maar ondertussen neemt de leegstand in bijvoorbeeld kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels, kerken, scholen en boerderijen toe. Enkele cijfers voor Nederland uit 2014: 15% van de kantoren staat leeg, 10 % van de bedrijven en 8 % van de winkels. Een schatting uit 2015 geeft zelfs aan dat 30% van het winkeloppervlakte overbodig is. Leegstand heeft een grote invloed op de omgeving, maakt deze onaantrekkelijk. Verloederde, lege panden zorgen voor een gevoel van onveiligheid. en voor waardedaling van omliggende panden. Ondernemers kiezen dan liever voor een andere plek. Met de winkels en bedrijven verdwijnt er zo werkgelegenheid en ook de leefbaarheid staat onder druk.

Vrijdag 13 maart 2015 heb ik samen met Joost de Koning (kandidaat-Statenlid PvdA Gelderland) in de Oude Ambachtsschool te Apeldoorn een discussiebijeenkomst over leegstand georganiseerd. Naast onze lijsttrekker Peter Kerris, gedeputeerde Josan Meijers en Tweede Kamerlid John Kerstens, die de politieke visie van de PvdA verwoordden, waren daarbij ook een aantal deskundigen uitgenodigd.
De Apeldoornse wethouder Johan Kruithof en vastgoedbeheerder De Kabath vertelden over het project “Tot 2021” in de Oude Ambachtsschool. Dit gebouw stond eerst geruime tijd leeg, maar is tegenwoordig een en al levendigheid. Allerlei bedrijfjes die een link hebben met het ambacht vonden een betaalbare plek in de oude school.
“Tegengaan van leegstand in de binnenstad” was het thema van binnenstadmanagers Remco Feith (Zutphen) en Harold Bus (Lichtenvoorde/Groenlo). Samen met binnenstadmanagers uit heel Gelderland hebben zij een collectief opgestart om kennis en ervaring op het gebied van leegstand nog beter te kunnen delen.
Verder was er een mooie presentatie van sociaal ondernemer Olaf Molenaar en de Arnhemse architect Dick van Aken die onder de noemer “Ulft 2020” van onderop het initiatief hebben genomen om een leegstaand klooster en verloederde winkelstraten weer invulling te geven.

De provincie kan een belangrijke rol spelen in het tegengaan van leegstand. Als regisseur op het gebied van ruimtelijke ordening kan zij gemeenten op hun verantwoordelijkheid wijzen om in sommige gevallen af te zien van nieuwbouwplannen voor woningen of bedrijven. De provincie kan betrokkenen op het gebied van vastgoed bij elkaar brengen, kennisdeling bevorderen en concrete projecten faciliteren en ondersteunen. In de afgelopen vier jaar heeft de PvdA al het initiatief genomen voor een regeling die transformatie van gebouwen mogelijk maakt – bijvoorbeeld in Apeldoorn, waar met provinciaal geld een fabriek is omgebouwd tot werkplekken voor ZZP-ers, en in Arnhem, waar in de kantoortoren van Rijkswaterstaat straks 300 studenten kunnen wonen.

In het “10-puntenplan Leegstand en Transformatie”(http://fractiepvdagelderland.nl/pvda-presenteert-10-puntenplan-leegstand-en-transformatie/) staan noodzakelijke stappen voor de toekomst beschreven. Stedelijke herverkaveling en herbestemming door transformatie zijn daarbij belangrijke instrumenten.
Maar politici en bestuurders kunnen het niet alleen. Uit de discussiebijeenkomst in Apeldoorn kwam bijvoorbeeld duidelijk naar voren dat ook vastgoedeigenaren hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De Rijksoverheid zou dit actiever op moeten pakken. Waarom niet, net als in België, een oplopende belasting op leegstand? Ook moet het makkelijker worden voor starters om een bedrijf over te nemen zodat werkgelegenheid behouden blijft en leegstand voorkomen wordt. In ieder geval moet leegstand integraal worden aangepakt. PvdA-Kamerleden hebben in september 2014 aan minister Blok van Wonen en Rijksdienst gevraagd om een “Deltaplan tegen leegstand”. Eerst zag deze minister nog niet het belang. Gelukkig heeft het kabinet het daarna wel voortvarend opgepakt en gaan ze er nu echt werk van maken! http://nos.nl/artikel/2025187-plan-voor-kleinere-winkelstraten-tegen-leegstand.html

Ter voorbereiding op de bijeenkomst van vorige week vrijdag heb ik op de fiets met mijn zoontje voorop een rondje gemaakt door de gemeente Oude IJsselstreek. Wilde een aantal voorbeelden van leegstand fotograferen. Hoefde helaas niet ver te fietsen. Moest uiteindelijk een keuze maken welke van de grote hoeveelheid foto’s van leegstaande winkels, verpauperde gebouwen en te koop staande kantoren en bedrijven ik niet zou gebruiken. Er is dus nog veel te doen!
Gelukkig zag ik echter tijdens dezelfde fietstocht ook heel veel mooie voorbeelden van nieuwe bedrijvigheid en initiatieven die gericht zijn op het aantrekkelijk maken van onze gemeente. Dat geeft energie om flink door te blijven trappen.

Over Anna-Lena

Algemeen bestuurslid waterschap Rijn en IJssel & voormalig statenlid provincie Gelderland (2011 - 2019)
Dit bericht is geplaatst in Wonen & leefomgeving. Bookmark de permalink.