Gifvrij

45d9303a-8f45-4349-95c9-e75155656f79

In de Achterhoek zie je helaas op dit moment weer vele velden gifgeel kleuren. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen geeft risico’s en de gevolgen voor biodiversiteit, bodemleven en waterkwaliteit zijn groot. Vorig jaar heb ik al vragen gesteld over de risico’s van bestrijdingsmiddelen en GS gaf toen aan dat zij zich ook zorgen maakten en ook actie hadden ondernomen richting de minister. Op het gebied van natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw zijn er in Gelderland en in de Achterhoek de afgelopen periode al wel mooie stappen gezet. Dit is echter niet genoeg. Uiteindelijk moeten we gewoon toe naar een gifvrij Gelderland. Daarom heb ik hier samen met statenlid Karin Jeurink schriftelijke vragen over gesteld.

Over Anna-Lena

Algemeen bestuurslid waterschap Rijn en IJssel & voormalig statenlid provincie Gelderland (2011 - 2019)
Dit bericht is geplaatst in Landbouw & natuur. Bookmark de permalink.