Voorkomen gebruik bestrijdingsmiddelen

gele-velden

Vorige week kwam in het nieuws dat de Europese Unie het in de landbouw gebruikte bestrijdingsmiddel thiacloprid gaat verbieden omdat het risico’s voor de gezondheid en het milieu met zich meebrengt. Er zijn met name ook zorgelijke gevolgen voor het grondwater en oppervlaktewater. Ook bij andere bestrijdingsmiddelen zijn er zorgen over de risico’s. Vorig jaar gaf het PBL aan dat drinkwater en biodiversiteit in Nederland nog altijd bedreigd worden door chemische bestrijdingsmiddelen. In het gebied wat onder de hoede valt van waterschap Rijn en IJssel wordt helaas ook nog steeds veel gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Ieder voorjaar is dit weer te zien aan bijvoorbeeld de grote aantallen gifgele velden. Hele hectares worden dan doodgespoten met het bestrijdingsmiddel Round Up. Zorgelijk omdat dit een negatieve invloed heeft op onze leefomgeving. Daarom heb ik namens de PvdA Rijn en IJssel de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Is het College het met ons eens dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk moet worden voorkomen en dat dit juist ook voor het waterschap van groot belang is?
  2. Er zijn gelukkig al veel boeren die niet of nauwelijks gebruik maken van bestrijdingsmiddelen omdat ze alternatieven hiervoor hebben gevonden. Het waterschap is onder andere betrokken bij de Vruchtbare Kringloop Achterhoek waar veel boeren bij zijn aangesloten. Is het College bereid om samen met boeren die al stappen hebben gezet, de bekendheid aangaande milieuvriendelijke alternatieven te vergroten? Hoe kunnen we gezamenlijk voorkomen dat straks weer vele velden gifgeel gaan kleuren?
  3. De problematiek rond het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de zorgen over de gezondheidsrisico’s en de gevolgen voor de biodiversiteit en de kwaliteit van ons water speelt in heel Nederland. Wat kan de Unie van Waterschappen doen om deze zorgen ook landelijk aan de orde te stellen en de kennis en kunde aangaande alternatieven te vergroten? Zodat uiteindelijk het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt tegen gegaan en we gezamenlijk kunnen zorgen voor schoon water en een gezonde bodem.

Over Anna-Lena

Algemeen bestuurslid waterschap Rijn en IJssel & voormalig statenlid provincie Gelderland (2011 - 2019)
Dit bericht is geplaatst in Landbouw & natuur. Bookmark de permalink.