Subsidieregeling ‘Stimulering sociale woningmarkt’

huisjes

De provincie Gelderland komt met een vervolg op de subsidieregeling ‘Stimulering sociale woningmarkt’. Mede dankzij vragen die ik namens de PvdA Gelderland heb gesteld in de commissie. Deze subsidieregeling zou eigenlijk dit jaar aflopen maar de PvdA vindt het van groot belang dat hier in 2017 een vervolg aan wordt gegeven. De druk op de onderkant van de sociale huurwoningmarkt is nog steeds hoog en er wordt een blijvende behoefte aan tijdelijke en flexibele oplossingen verwacht. De vergrijzing blijft toenemen, mensen wonen langer zelfstandig en bij verschillende kwetsbare groepen is er vraag naar betaalbare en toegankelijke woningen. Een regeling die ervoor zorgt dat partijen bij elkaar worden gebracht en projecten in gang worden gezet is dan hard nodig. Bestaande leegstaande gebouwen zouden zo bijvoorbeeld snel omgebouwd kunnen worden naar betaalbare woningen die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen. Ook de provinciale monitor ‘Wonen en zorg 2016’ geeft aan dat hier behoefte aan is. Bij de behandeling van de begroting heeft de PvdA er bij GS op aangedrongen dat zij actief de gemeenten en corporaties wijst op de mogelijkheden en behoeften die er zijn op het gebied van sociale woningbouw. De druk op deze woningmarkt is zoals gezegd hoog dus we moeten aan de slag! Maandagavond 30 januari 2017 organiseren we daarom ook  in Arnhem een bijeenkomst over dit onderwerp: https://gelderland.pvda.nl/2017/01/13/sociale-en-toegankelijke-huurwoningen-kom-meepraten/

Geplaatst in Wonen & leefomgeving | Reacties staat uit voor Subsidieregeling ‘Stimulering sociale woningmarkt’

Pleegouders gezocht!

FullSizeRender-8

Pleegouders gezocht! Dat was de belangrijkste boodschap tijdens een bijeenkomst van het Centrum voor Jeugd & Gezin gisteravond in Lichtenvoorde. Kinderen die uit huis geplaatst moeten worden, kunnen helaas nog niet altijd snel terecht bij een pleeggezin. Met name pubers moeten vaak te lang in instellingen blijven omdat er geen gezin voor ze te vinden is. Ook is het belangrijk dat er genoeg keus is op het gebied van pleegouders. Voor zowel kind als pleeggezin is het van groot belang dat ze een ‘match’ hebben. Dat het voor alle partijen goed voelt. Veel pleegouders gaven aan dat daarnaast professionele begeleiding essentieel is. Ieder kind wat uit huis geplaatst is heeft een trauma en daar moet je mee om leren gaan. Het is heftig maar je krijgt er ook ontzettend veel voor terug. Niets is mooier dan om een bijdrage te kunnen leveren aan het veilig opgroeien van een kind.

Een pleeggezinbegeleider vond dat gemeenten nog wel meer aandacht mogen schenken aan de belangrijke rol die pleegouders hebben. Maak dit meer bekend. Ook werd aangegeven dat men niet moet denken dat de zorg voor kinderen die in een pleeggezin opgroeien bij 18 jaar stopt. Ook daarna is vaak nog begeleiding nodig en niet iedere gemeente pakt dit even goed op. Overigens zijn er relatief veel pleeggezinnen in de Achterhoek. Veel kinderen uit de grote steden worden dankzij het noaberschap in deze regio opgevangen.

In de vorige periode was ik woordvoerder jeugdzorg. De provincie heeft het echter moeten loslaten. Ik hoor van medewerkers die betrokken zijn bij de jeugdzorg dat ze dit besluit ook logisch vinden omdat de gemeente dichterbij de mensen staat. De start was wel moeizaam en zeker de bureaucratie moet nog steeds flink aangepakt worden. Veel gemeenten zijn echter op de goede weg.
De week van de pleegzorg zorgt er voor dat pleegzorg bij iedereen onder de aandacht wordt gebracht. Hopelijk gaan nu meer mensen zich aanmelden als pleegouder. Ieder kind gun je tenslotte een veilig en warm thuis. Voor meer info: www.pleegzorg.nl

Geplaatst in Zorg & welzijn | Reacties staat uit voor Pleegouders gezocht!

Over Rachid en Julia

FullSizeRender-8

Laatst ben ik samen met mijn dochter naar de voorstelling ‘Rachid en Julia’ geweest. Dit Shakespeare-achtige verhaal gaat over de Achterhoekse familie Van Deudekom die in een lastige situatie terechtkomt wanneer hun dochter Julia verliefd wordt op de Syrische buurjongen Rachid. Dat roept behoorlijk wat weerstand op bij onder andere haar moeder en de ex van Julia. Zij worstelen namelijk nogal met wat vooroordelen ten opzichte van vluchtelingen. Uiteindelijk loopt het zo hoog op dat Rachid en Julia er samen vandoor gaan en daarbij helaas een ongeluk krijgen. De rollen van deze voorstelling worden vertolkt door 23 jongeren (waaronder drie Syrische spelers) uit de regio. De voorstelling bracht de problemen die op dit moment op veel plekken in Nederland spelen rond vluchtelingen en hun buren op een bijzondere wijze dichtbij. Theatergroep Gekkoo gaat nu met dit project langs scholen om het gesprek in de klas over verschillende culturen op een creatieve manier op gang te brengen. http://www.gekkoo.nl/tournee/

Afgelopen woensdag was er in cultureel centrum de Gruitpoort te Doetinchem een ander soort bijeenkomst. http://www.gruitpoort.nl/events/155/bij-anna-op-de-koffie.html Twee jonge mannen Miran (24) en Baktiar (22) vertelden hier zeer openhartig over hun eigen achtergrond. Miran heeft gevochten tegen IS met de Koerdische strijders van Peshmerga. De broer van Baktiar heeft zich aangesloten bij IS, de familie heeft destijds met behulp van de politie geprobeerd om zijn broer tegen te houden. Helaas zonder succes. Miran en Baktiar vertelden over hun ervaringen in asielzoekerscentra. Vanaf je 18e mag en kan je daar niets meer. Geen studie, geen werk.  Hun verhaal ging over het gevoel om niks meer te hebben en nergens meer bij te horen terwijl je jong bent en zo graag iets wil doen en iets wil betekenen. Over hoe kwetsbaar je dan toch kan zijn voor bijvoorbeeld negatieve krachten en radicale ideeën. Het publiek van deze avond was ook zeer openhartig. Mensen spraken eerlijk hun zorgen uit over wat je nou moet met iemand die aan het front heeft gevochten, over wat je moet als iemand sympathie heeft gehad voor terroristische organisaties. Hoe ga je daar mee om? Je een beetje proberen te verplaatsen in de achtergrond van mensen en met ervaringsdeskundigen in gesprek gaan om te zoeken naar oplossingen is al een belangrijke stap. Maar ook direct en flink ingrijpen op het moment dat je merkt dat iemand af gaat glijden. Na deze bijeenkomst hoorde ik van Baktiar dat ook dit initiatief een vervolg gaat krijgen op scholen. Hij had destijds graag gezien dat docenten direct opgetreden hadden toen ze zagen dat er filmpjes van IS bekeken werden in de klas. Direct erover praten, actie ondernemen en de ouders inlichten. Hier kan nog veel in worden verbeterd en daar wil hij vanuit zijn ervaringen graag een bijdrage aan leveren.

Veel problemen worden veroorzaakt door frustraties, zorgen, onbegrip en onwetendheid tussen mensen. Goed dat jongeren op school in ieder geval straks mede door bovenstaande initiatieven gaan ervaren dat je dan het beste gewoon open en respectvol met elkaar in gesprek moet gaan. Dat geeft hoop. En daar kunnen veel volwassenen ook van leren. Dan komen Rachid en Julia niet meer zoals in de huidige voorstelling tragisch aan hun eind maar bouwen ze samen een mooie toekomst op.

Geplaatst in Jongeren, Werk & onderwijs | Reacties staat uit voor Over Rachid en Julia

Bewonersbedrijf Malburgen

thumbnail_fullsizerender

Vandaag met de PvdA statenfractie een bezoek gebracht aan BewonersBedrijf Malburgen: Het Bruishuis. Dit was een oud verzorgingstehuis in Arnhem wat eigenlijk op de nominatie stond om gesloopt te worden toen de oorspronkelijke bewoners naar een nieuwe locatie verhuisden. Bewoners uit de wijk Malburgen hebben dit pand een aantal jaar geleden overgenomen van Volkshuisvesting en verhuren het nu zelf. Op de begane grond en de eerste verdieping zitten allerlei kleine bedrijven en instellingen, daarboven zijn woonlagen voor de verhuur aan bijv. studenten of mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Eventuele winst wordt geïnvesteerd in de wijk. Zo is er al een buurttuin en een grote speelplaats- en ontmoetingsplek gerealiseerd. Het Bruishuis is een van de eerste BewonersBedrijven van Nederland. Mooi om te zien en horen hoe ze iedereen hier een plek geven. http://www.bewonersbedrijven.nl/bewonersbedrijf-malburgen/

Geplaatst in Wonen & leefomgeving | Reacties staat uit voor Bewonersbedrijf Malburgen

Debat Wet Dieraantallen

pluimvee

Gisteravond in de staten een debat gevoerd over de Wet Dieraantallen. Dit debat werd gehouden op initiatief van D66 en PvdA omdat Gedeputeerde Staten al bij voorbaat een negatieve stelling hadden ingenomen over deze wet zonder dat dit inhoudelijk in de commissie was besproken.

De Wet Dieraantallen geeft straks de mogelijkheid om vast te leggen dat het aantal dieren in bepaald gebied niet verder groeit. Voor een beeld: In 2014 waren er 4 miljoen runderen, 12 miljoen varkens & 103 miljoen kippen in Nederland. Dit is exclusief de jonge dieren. Er worden jaarlijks bijvoorbeeld zo’n 30 miljoen biggen geboren.

De problemen rond met name de intensieve veehouderij zijn te groot. Onder andere door de uitstoot van allerlei stoffen zijn er hierdoor risico’s voor de volksgezondheid.
Van omwonenden van dit soort bedrijven kreeg ik te horen dat de Wet Dieraantallen vooral een noodmaatregel is, er is meer nodig. Ik heb in het debat van de gedeputeerde de toezegging gekregen dat hij voor het eind van het jaar met een notitie komt over hoe de provincie met name stankoverlast/uitstoot gaat aanpakken. In het buitengebied mag namelijk vele keren de norm overschreden worden die nu op industrieterreinen van toepassing is. Dit is waardeloos omdat het buitengebied veel meer functies heeft (recreatie, toerisme, wonen, werken, natuur).

Verder heeft de gedeputeerde toegezegd dat Gelderland blijft gaan voor de handhaving van de Dierrechten. Dit is een bestaand instrument wat er voor zorgt dat het aantal dieren (kippen, varkens) niet nog verder toe kan nemen. En de provincie gaat actief met Den Haag meedenken om verder te werken aan een oplossing voor de problemen rond de intensieve veehouderij.

Geplaatst in Landbouw & natuur | Reacties staat uit voor Debat Wet Dieraantallen

Subsidie lokale voedselketens

shapeimage_1-2

Weet wat je eet. Na allerlei voedselschandalen merk je dat steeds meer mensen weer echt interesse beginnen te krijgen in wat er nu eigenlijk op hun bord ligt. Hoe is je eten nu eigenlijk geproduceerd en waar komt het vandaan? In de huidige tijd van schaalvergroting zie je daarnaast dat de afstand tussen boer en burger steeds groter wordt en dat boeren door de steeds kleinere marges het hoofd nog maar moeilijk boven water kunnen houden.

De productie van voedsel is in alle opzichten essentieel. Niet alleen als het gaat om onze gezondheid, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld de  werkgelegenheid en om de invloed op ons landschap en onze leefomgeving. Mede daarom is het van belang dat ook gemeenten hier aandacht aan gaan schenken.  Ervoor zorgen dat voedselketens met elkaar worden verbonden zodat de boer weer een goede prijs krijgt en de consument een eerlijk en heerlijk product. De PvdA heeft al geruime tijd er op aangedrongen dat initiatieven op dit gebied moeten worden ondersteund. Mooi dus dat de provincie Gelderland dit jaar met een subsidieregeling komt voor innovaties van de voedselproductie op lokaal niveau: korte voorzieningsketens https://www.gelderland.nl/Vanaf-15-augustus-subsidie-voor-korte-voorzieningsketens.html Aan de slag ermee!

Geplaatst in Landbouw & natuur | Reacties staat uit voor Subsidie lokale voedselketens

Gezondheidsproblemen intensieve veehouderij

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2013-09-05 08:12:31Z | |

Al geruime tijd zijn er zorgen over de gevolgen van met name de intensieve veehouderij voor de gezondheid van omwonenden. Vandaag (donderdag 7 juli 2016) kwamen de resultaten van het driejarig onderzoek ‘Veehouderij, Gezondheid en Omwonenden’ naar buiten van het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR en NIVEL. Uit dit onderzoek komt naar voren dat omwonenden van veehouderijen meer last hebben van luchtwegklachten vanwege een afname van de longfunctie. Volgens de onderzoekers is het aannemelijk dat dergelijke gezondheidsproblemen worden veroorzaakt door de stoffen die afkomstig zijn van veehouderijen, zoals de uitstoot van fijnstof, micro-organismen, endotoxines (bacterieresten) en ammoniak.

Mede naar aanleiding van deze uitkomsten roept GGD GHOR Nederland provincies en gemeenten op om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen en mensen te beschermen. http://www.ggdghor.nl/nieuws/2016/07/07/maatregelen-nodig-om-gezondheidsrisicos-voor-omwonenden-veehouderijen-te-beperken/

Vorige week werd tevens bekend dat de Nationale ombudsman gaat onderzoeken welke lessen de overheid heeft getrokken uit de aanpak van de Q-koorts. Bij de Q-koorts nam de overheid volgens de slachtoffers te laat maatregelen en liet de informatievoorziening richting burgers over de risico’s van met Q-koorts besmette bedrijven te wensen over. Gezondheid en het welzijn van mensen moet altijd prioriteit hebben, het voorzorgsprincipe moet sneller gehanteerd worden. Daarom heb ik hierover schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Geplaatst in Landbouw & natuur | Reacties staat uit voor Gezondheidsproblemen intensieve veehouderij

Leefbaarheid

FullSizeRender-8

Werken aan leefbaarheid. Dat is eigenlijk gewoon een basis voor iedere overheidslaag en dus ook voor de provincie. Er met zijn allen voor zorgen dat mensen samen vooruit kunnen, mee kunnen doen en dat niemand wordt uitgezonderd. Zorgen voor een sociale, leefbare, veilige en gezonde samenleving. In de statenvergadering van 28 juni kwam dit tijdens de behandeling van het Uitvoeringsplan Leefbaarheid aan bod. Door de decentralisaties zijn de taken van de provincie op sociaal gebied veranderd. Veel is overgegaan naar de gemeenten. Daarom was het nodig om het sociale beleid en de rol van instellingen en organisaties daarin opnieuw te bekijken. Het afgelopen jaar is daar veel over gesproken en zeker in het begin ontstond hierover onrust. Vorig jaar heb ik hier ook schriftelijke vragen over gesteld.

Een aantal instellingen hebben de afgelopen maanden laten zien dat ze van een lastige opgave een mooie kans konden maken. Spectrum, Zorgbelang, Huis van de Jeugd, Vereniging Dorpshuizen & kleine Kernen en Plattelandsjongeren Gelderland hebben hiervoor een leefbaarheidsalliantie opgericht. Samen hebben zij een conceptprogramma aan de provincie voorgelegd waarin ze aangeven op welke wijze zij leefbaarheid in Gelderland vorm zouden willen geven. In de commissievergadering van 22 juni kwam naar voren dat gedeputeerde Schouten zeer tevreden was over de manier waarop de instellingen het hadden opgepakt maar dat zij pas in oktober/november 2016 duidelijkheid kon geven over het subsidiebedrag van 2017. Vond dit echt niet kunnen en ik heb me er namens de PvdA sterk voor gemaakt dat er eerder duidelijkheid zou komen. Ook deze instellingen hebben met personeel & vaste lasten te maken en doen bovendien al vele jaren ontzettend goed werk bij de ondersteuning van vrijwilligers & mooie initiatieven in de samenleving. Uiteindelijk is de gedeputeerde bij de statenvergadering daarom met een ander voorstel gekomen. Volgend jaar kunnen de instellingen in ieder geval rekenen op minimaal 3,5 miljoen en een definitief inhoudelijk voorstel inclusief financiële onderbouwing komt in september richting de staten. In de statenvergadering heb ik aangegeven dat er bij leefbaarheid met name ook aandacht moet zijn voor de groepen die net niet mee kunnen komen. Vooral dus ook aansluiten bij de energie van initiatieven die zich sterk maken voor kwetsbare groepen.

Zoals gezegd. Over leefbaarheid is al veel gepraat. Nu vooral weer aan het werk om op een praktische manier en zonder al te veel rompslomp mooie initiatieven van onderop snel mogelijk te maken.

Geplaatst in Zorg & welzijn | Reacties staat uit voor Leefbaarheid

Plussenbeleid intensieve veehouderij

FullSizeRender-8

Hoe wil de provincie Gelderland de duurzame groei van de intensieve veehouderij mogelijk maken, daarover gaat het plussenbeleid. In plaats van vaste bouwblokmaten gaan straks extra maatregelen op het terrein van landschappelijke inpassing, milieu en dierenwelzijn de groeiruimte van intensieve veehouderijbedrijven bepalen. De provincie wil op deze manier duurzame ontwikkelingen versnellen zonder dat dit ten koste gaat van natuur & leefomgeving. Een uitdaging die zorgde voor flinke discussies in verschillende commissies en in de statenvergadering van 28 juni.

Het plussenbeleid heeft een aantal positieve punten. Goed dat er geen nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven meer mogelijk is in Gelderland. Goed dat het plussenbeleid voor alle uitbreidingen gaat gelden (niet alleen grote maar ook kleine bedrijven moeten verduurzamen). En heel goed dat de dialoog met de directe omgeving van bedrijven zo specifiek is opgenomen. De ondernemer moet straks ook echt afspraken nakomen via een privaatrechtelijke overeenkomst met boetebeding. Op dit moment is dat vaak nog niet goed geregeld. Niet alleen bezorgde burgers hebben hier in het buitengebied last van. Ook veel grondgebonden boeren en recreatieve bedrijven hebben er nadeel van als ondernemers van intensieve veehouderijen alleen aan zichzelf denken en totaal geen rekening houden met hun buren & collega ondernemers. Terecht dat dit nu wordt opgepakt.

Een paar positieve punten dus maar uiteraard zijn er ook zorgen. Naast plussen zijn er zeker nog wel een aantal minnen te noemen. Met name over het geheel vrijgeven van de bouwblokken terwijl gemeenten alles nog moeten gaan oppakken. In de praktijk moet nog blijken of het plussenbeleid echt gaat werken en of het Raad van State proof is. De PvdA ziet daarom liever nog een grens van 1,5 hectare. Natuurlijk zullen er vast grotere bedrijven zijn die goed rekening houden met hun omgeving en die veel aandacht geven aan dierenwelzijn. En je hebt ook kleine bedrijven die er een zootje van maken. Feit blijft dat er maatschappelijk gezien grote onrust is over de schaalvergroting en dat de intensieve veehouderij op veel plekken in het buitengebied nog steeds overlast geeft. Daarom heb ik er namens de PvdA Gelderland voor gezorgd dat bedrijven boven de 1,5 hectare in ieder geval eerst langs de provincie moeten. Dit moeten we nog niet vrij willen geven. Goed dat GS het eerdere voorstel op dit punt heeft aangepast.

Zorgen zijn er verder om de grootte van de veestapel in Gelderland. Gaat deze straks nog verder toenemen terwijl we na Brabant al op de tweede plaats staan als meest veedichte provincie van Nederland. Op dit moment zijn er nog dierrechten die dit nog een beetje in de hand houden. Er zijn in Den Haag echter geluiden dat deze afgeschaft zullen gaan worden. Onwenselijk als er geen goed alternatief voor in de plaats komt. De mestproblematiek en de overlast op het gebied van geur en fijnstof is op veel plekken nu al te groot.
De volksgezondheid blijft ook een belangrijk punt. In het plussenbeleid wordt aangegeven dat volksgezondheid een basiswaarde is. Juridisch kunnen we echter helaas nog steeds weinig doen om bepaalde ontwikkelingen tegen te houden. Eind 2016 komen er naar verwachting vanuit het rijk weer nieuwe gegevens naar buiten als het gaat om de relatie tussen gezondheid en veehouderij. Samen met mijn collega’s in Den Haag hou ik dit dan ook scherp in de gaten.

Het Plussenbeleid zal deze zomer ter inzage worden gelegd. Zorgen zijn er nog genoeg. Uiteraard zullen we dus alle zienswijzen die straks binnen gaan komen zeer zorgvuldig gaan bekijken. Wordt zeker vervolgd.

Geplaatst in Landbouw & natuur | Reacties staat uit voor Plussenbeleid intensieve veehouderij

Tafel van 10 over wonen

FullSizeRender-8

De Tafel van 10 is een mooi initiatief van de PvdA Apeldoorn om discussie los te maken en mensen meer te betrekken bij de politiek. Politici gaan hierbij in gesprek met oa maatschappelijk organisaties en het bedrijfsleven. In totaal zitten er altijd negen personen op het podium. De zaal zelf is de tiende ‘persoon’ en kan ook actief meediscussiëren.

Woensdag 25 juni was alweer de 5e editie met als onderwerp: ‘In geouwehoer kun je niet wonen’. Ik was samen met oa gedeputeerde Josan Meijers, Tweede Kamerlid Albert de Vries, wethouder Eef van Ooijen & fractievoorzitter Marga Jonkman een van de gasten aan deze Tafel van 10. Goed om met de anderen en de zaal in discussie te kunnen gaan over waar we mee aan de slag moeten als het gaat om wonen. En eigenlijk waren we het over veel dingen gewoon eens. Er moet flink ingezet worden op meer betaalbare sociale huurwoningen voor de verschillende doelgroepen. Hier is echt een tekort aan. Uit de beantwoording van schriftelijke vragen die ik eerder over dit onderwerp heb gesteld kwam naar voren dat met name ook de behoefte aan woonzorg toe zal nemen voor mensen met bijvoorbeeld dementie. Dit najaar worden de nieuwe cijfers bekend van de monitor Wonen en Zorg.

Verduurzaming van woningen en de aanpak van leegstand kwamen bij de tafel van 10 ook aan bod. De grootste zorgen gingen echter over de ambulantisering. Op zich staan veel mensen er wel achter dat het fijner en beter is om langer thuis te kunnen wonen. Dan moet echter de zorg thuis wel goed geregeld zijn en dat is helaas nog lang niet altijd het geval. Hier moeten we veel meer aandacht aan besteden.

Geplaatst in Wonen & leefomgeving | Reacties staat uit voor Tafel van 10 over wonen