Leefbaarheid & gemeenschapsvoorzieningen

De afgelopen weken heb ik met veel kleine ondernemers, belangengroepen van dorpen en de VKK (vereniging van kleine kernen) gesproken over de provinciale subsidieregeling “Investeren in leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen”. Hiervoor zijn vele prachtige projecten ingediend waarvan echter het grootste deel niet gehonoreerd kon worden omdat er niet genoeg geld beschikbaar was.

De voorzitter van een dorpsbelangenvereniging gaf aan dat ze al jaren met hart en ziel bezig zijn om met een grote groep vrijwilligers hun dorp toekomstbestendig te maken. Het gaat om projecten die stuk voor stuk zorgen voor burgerparticipatie en het versterken van de leefbaarheid in een dorp. Het is echter al een worsteling van maanden om de aanvraag bij de provincie in te kunnen dienen en als het dan eindelijk gelukt is krijg je het gevoel in een soort loterij te zijn terecht gekomen. De enige reden waarom de projecten zijn afgewezen is omdat het subsidieplafond is bereikt.

Van de VKK hoorde ik dat er in totaal 3 miljoen extra nodig zou zijn voor 2014 en 2015. Het gaat hier om projecten met een maximum subsidie van 100.000 euro en er moet co-financiering zijn van de gemeente. Ook van ondernemers hoor ik overigens dat een leefbaar centrum met goede voorzieningen essentieel is. Daarom gaan mensen in een dorp wonen, winkelen en recreeren. Je kunt nog zoveel geld uitgeven aan “innovatie”, als de basis niet goed op orde is kom je geen steek verder.

Gemeenten hebben nu de centen niet om alles te financieren en ook dit soort projecten zorgt voor werkgelegenheid. Daarnaast geven dit soort initiatieven gigantisch veel energie aan een groot gebied omdat ze van onderop in gang zijn gezet.

Samen met collega statenlid Piet Wanrooij hebben we voor elkaar gekregen dat er voor dit jaar meer geld voor leefbaarheid beschikbaar is. Zodat alle vrijwilligers straks eindelijk echt aan de slag kunnen voor hun dorp.

Over Anna-Lena

Algemeen bestuurslid waterschap Rijn en IJssel & voormalig statenlid provincie Gelderland (2011 - 2019)
Dit bericht is geplaatst in Wonen & leefomgeving. Bookmark de permalink.