Leefbaarheid

FullSizeRender-8

Werken aan leefbaarheid. Dat is eigenlijk gewoon een basis voor iedere overheidslaag en dus ook voor de provincie. Er met zijn allen voor zorgen dat mensen samen vooruit kunnen, mee kunnen doen en dat niemand wordt uitgezonderd. Zorgen voor een sociale, leefbare, veilige en gezonde samenleving. In de statenvergadering van 28 juni kwam dit tijdens de behandeling van het Uitvoeringsplan Leefbaarheid aan bod. Door de decentralisaties zijn de taken van de provincie op sociaal gebied veranderd. Veel is overgegaan naar de gemeenten. Daarom was het nodig om het sociale beleid en de rol van instellingen en organisaties daarin opnieuw te bekijken. Het afgelopen jaar is daar veel over gesproken en zeker in het begin ontstond hierover onrust. Vorig jaar heb ik hier ook schriftelijke vragen over gesteld.

Een aantal instellingen hebben de afgelopen maanden laten zien dat ze van een lastige opgave een mooie kans konden maken. Spectrum, Zorgbelang, Huis van de Jeugd, Vereniging Dorpshuizen & kleine Kernen en Plattelandsjongeren Gelderland hebben hiervoor een leefbaarheidsalliantie opgericht. Samen hebben zij een conceptprogramma aan de provincie voorgelegd waarin ze aangeven op welke wijze zij leefbaarheid in Gelderland vorm zouden willen geven. In de commissievergadering van 22 juni kwam naar voren dat gedeputeerde Schouten zeer tevreden was over de manier waarop de instellingen het hadden opgepakt maar dat zij pas in oktober/november 2016 duidelijkheid kon geven over het subsidiebedrag van 2017. Vond dit echt niet kunnen en ik heb me er namens de PvdA sterk voor gemaakt dat er eerder duidelijkheid zou komen. Ook deze instellingen hebben met personeel & vaste lasten te maken en doen bovendien al vele jaren ontzettend goed werk bij de ondersteuning van vrijwilligers & mooie initiatieven in de samenleving. Uiteindelijk is de gedeputeerde bij de statenvergadering daarom met een ander voorstel gekomen. Volgend jaar kunnen de instellingen in ieder geval rekenen op minimaal 3,5 miljoen en een definitief inhoudelijk voorstel inclusief financiële onderbouwing komt in september richting de staten. In de statenvergadering heb ik aangegeven dat er bij leefbaarheid met name ook aandacht moet zijn voor de groepen die net niet mee kunnen komen. Vooral dus ook aansluiten bij de energie van initiatieven die zich sterk maken voor kwetsbare groepen.

Zoals gezegd. Over leefbaarheid is al veel gepraat. Nu vooral weer aan het werk om op een praktische manier en zonder al te veel rompslomp mooie initiatieven van onderop snel mogelijk te maken.

Over Anna-Lena

Algemeen bestuurslid waterschap Rijn en IJssel & voormalig statenlid provincie Gelderland (2011 - 2019)
Dit bericht is geplaatst in Zorg & welzijn. Bookmark de permalink.